2 תשובות
עד העונה השנייה הם כבר יהיו ביחסים כאלה
הוא הציע לה נישואין בפרק האחרון של עונה 4
אבל לפני זה הם היו ביחד ואז נפרדו ואז שוב ביחד...