תשובה אחת
בשיטפון, כאשר יורדת כמות גשם המספיקה להרטבת אדמת המדבר, קרקע הלס דקת הגרגר נאטמת במהירות. מי הגשם המחליקים עליה מוצאים את דרכם אל יובליהם העליונים של הנחלים. המים זורמים מהיובלים העליונים אל אפיקי הנחלים תוך שהם צוברים תאוצה בדרכם.

לשיטפונות בנגב אחראים תנאים מטאורולוגיים שונים אשר העיקרי בהם הוא "אפיק ים סוף". אפיק זה, בו מוסעת לאזורנו לחות טרופית מרחק של כ-1000 ק"מ, מאפריקה, הוא השכיח ביותר בין הגורמים לשיטפונות בנגב ואחראי לכמעט 40% מאירועי הזרימה אירועי אפיק ים סוף שכיחים בסתיו באביב ונדירים למדי בחורף). אחראי בולט נוסף הוא "שקע סורי", אשר במהלכו חודרת לחות מהים התיכון, עננות מרובה ומשקעים בעיקר בצפון הנגב. אירועי שיטפונות מסוג השקע הסורי מתרחשים בעיקר בחורף ומהווים מעל 30% מאירועי השיטפונות בנגב.