4 תשובות
משה דיין
אם אני לא טועה משה דיין כי זה ליד סינימה