4 תשובות
פוצי
קוצי
נוצי
שושי
קוק
נחום
שלמה
שלומקצ
נחומצקס
מושמוש
אנונימית
שינוואה
כלי
אנונימי