5 תשובות
חמישי שישי שבת
חמישי שישי בבית
שואל השאלה:
שזה אומר? שבבית בחמישי שישי שבת ובשאר הימים בצבא?
אנונימית
חמישי עד שבת בבית
וכן
חמישי עד שבת בבית