3 תשובות
כי זה לא לנצח. זה עובר
או שזה עבר או עיצוב, צילום בשמש או מרחוק וכו'.
אולי הבחור משתמש באיפור, אין לדעת