תשובה אחת
מצד אחד: בהחלט כן, מפני שביוש פומבי ירתיע את כותב הפוסט מלעשות זאת בעתיד וירתיע גם אנשים אחרים מלהתבטא באופן פוגעני ברשת.

מצד שני: לא, מפני שביוש ברבים הוא פוגענות בפני עצמה, וכך במקום לעצור את מעגל הפוגענות רק נרחיב ונקצין אותו.