2 תשובות
יצחק רחמים.
בתחנה המרכזית יש הרבה שם
באותו הנושא: