5 תשובות
לא. אני אוהב (פתח בה')
לא תקין להגיד כך. צריך להגיד "אוהב" וזה פשוט יהיה עם קמץ/פתח ולא עם צרה/סגול.
אתה יכול הכל, אבל אומרים "אוהב.
אבל יש גם את "א-ב-ני-בי או-בו-ה-בב, א-ב-ני-בי או-בו-ה-בב או-בו-ת-בך.".
יאהב
"אני תמיד יאהב אותך"
יאהב זה הוא. הוא יאהב אותך.
אני אוהב אותך.