2 תשובות
ברמת העיקרון הוא ביטוי שלמיטב הבנתי משמש כשאנשים רוצים לההציג את הרעיו הבסיס והמרכזי של איזשהו דבר בלי כל הדברים מסביב שבאים העקבותיו.
אבל לאנשים יש נטייה להשתמש במונחים לא נכון או יותר מידי שלא לצורך המתאים כמילות חיבור.
אני מציע לך לקרא את המאמר הזה שמדבר על הנטייה הזאת.
ברמת העיקרון זה באופן בסיסי, כלומר הדבר העיקרי /החשוב הוא...