2 תשובות
ואם הדירה שכורה וכל הרכוש שייך לבעל הדירה?
לגובים מטעם ההוצאה לפועל יש רשות על פי החוק לפרוץ לבית בו מתגורר החייב ולהוציא מטלטלין שעוקלו ברישום. זאת לאחר שנעשתה פעולה של עיקול ברישום והחייב לא הגיב בתוך 14 ימים.

יש הגבלה לגבי המטלטלין שאותם מותר להוציא. הכל כתוב בחוק ההוצאה לפועל ובתקנות ההוצאה לפועל.

אם רוצים לעכב את ההליך הנ"ל, צריך לפנות להוצאה לפועל בדחיפות ולהגיש שאלון לחייב בו הוא מצהיר על הכנסותיו והוצאותיו ומבקש לשלם סכום מסוים כל חודש על חשבון החוב.באותו הנושא: