4 תשובות
דוגמא: בנוסף, כמו כן..
ויש סוגים שונים של מילות קישור למשל הוספה ניגוד וכו'..
למשל:
לדני יש 50 גולות ולעומתו ליוהל יש 5 גולות
מילת הקישור היא לעומתו
מילים שמקשרות בין משפט למשפט.
כמו: בסמוך ל, כמו כן, אף על פי כן, כאשר...
שואל השאלה:
עם, אל, על, ה, מ, כ, ל, הם מילות קישור?