3 תשובות
1.70 ומשקל 46
1.70 ומשקל 46, זה הפרש הרבה יותר גדול
1.70 46