7 תשובות
חח לא גם אני חשבתי
מסתבר שהסגנון שיער הזה נפוץ אצל דוגמניות
לא.. גםאני חשבתיי
לא, זאת מישהי שמזכירה אותה
חח גם אני חשבתי, לא זאת לא היא.
גם אני חשבתי שזאת היא, אבל זאת לא היא
חח וחשבתי שרק אני הוזה..
אני גם חשבתי שזאת ארבל אבל זאת לא היא