5 תשובות
איזה צום?! פורים!
^ צום תענית אסתר.
לא, הכל פתוח.
אני חושב שרוב המסעדות פתוחות, לפחות באופן חלקי, כי יש אנשים שלא צמים וכי יש שקונים לצאת הצום.

ל- FABULOUS:
מחר צום תענית אסתר. פורים הוא חג של שמחה, אבל צריך לזכור שדווקא העובדה שהוא הפך מגזרה איומה ליום חג, היא שמייחדת אותו.
HHH
פתוח.