2 תשובות
לפעמים הם מכחישים ולפעמים לא, תלוי בסיטואציה
באותו הנושא: