2 תשובות
ארוך. זאת רק דעתי. כמובן שלכל אחד מתאים משהו אחר...:)