תשובה אחת
באלכוהול או בספריי שמיועד לצורך זה
line:445
באותו הנושא: