7 תשובות
מעל -4 אם אני לא טועה.
Aro
אם אני לא טועה 3 או ארבע
מעל 3
3+
3+ פחות או יותר
מעל 4.