7 תשובות
אכן כן
אנונימי
מניחה שכן.
כן. כמה שאני אוהבת את ההורים שלי, תמיד שאנחנו רבים ואני הולכת לחדר יוצא לי לפלוט איזה קללה...
כן, אבל זה לא שבאמת מתכוונים לזה. משהו רגעי מהעצבים