2 תשובות
השפעת כמות המלח על קצב קפיאת המים
עשיתי על ירקות שנרקבים