2 תשובות
זה שמות יותר בומבסטיים
הבינלאומי תמיד יותר תופס מבחינת שם
מנסים להיראות בין לאומיים, חוצניקים.