תשובה אחת
התשובה אינה חד משמעית! כל אדם שונה ובעל כוח רצון שונה ויכול להתמודד עם דברים שונים...
HHH