תשובה אחת
לא בטוחה אבל בדרך כלל צריך את אותו מכשיר כדי לשחק ביחד.