תשובה אחת
לא מלא, אפילו אפשר לומר שזה לא מספיק כי לא אכלת מספיק דברים מזינים באמת.