תשובה אחת
לצפות ביצה רגילה בשוקולד ואז אח/ות שלך יחשבו שזה ביצת שוקולד מוחעחעחע..
ניסיתי לא הלך לי ציפיתי את הביצה הרגילה כמו טיפשה