2 תשובות
שר החינוך עכשיו הוא לא בנט?-. בכל מקרה אם זה אמיתי אז זה דפוק
תלוי באיזה מקצוע אבל בלי קשר דבר חדש שמנסים על שכבה מסוימת זה ממש מבאס כי עדין אף אחד לא מכיר את הרפורמה ואף אחד לא יודע אם היא תצליח או לא