5 תשובות
מה זאת אומרת?
את יכולה לפרט קצת יותר?
שואל השאלה:
תמונה משותפת ( לא צריך להיפגש בשביל זה!) שתעזור לפרסם את שני המשתתפים
אניי
באותו הנושא: