6 תשובות
11/4
חודשיים ושלושה שבועות בערך
חודשיים ושלושה שבועות
חודשיים וחצי בערך
כמעט 3 חודשים
בערך חודשיים וחצי(אפילו קצת יותר)