7 תשובות
אני לא בטוח שזה של חז"ל אבל-
מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך
רק חז"ל?

אל תלבן פני חברך ברבים

ואהבת לרעך כמוך

אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?
אנונימית
אמנם המשפטים לא מחז"ל, אבל זה מהמקורות :
"ואהבת לרעך כמוך"
"או חברותא או מיתותא"
"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"
ראי פרקי אבות שהו חלק מהמשנה
בפרק א' די בהתחלה נאמר הפסוק הידוע
עשה לך רב וקנה לך חבר
קנה במשמעות של עשה לעצמך או צור לעצמך ולא במשמעות המקובלת של ימינו
מקווה שעזרתי לך
שי חדד
שי חדד
חפשי בספר האגדה של ביאליק ורביצקי. קצת עבודה, אבל הרווח גדול ושווה
משנה
1. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו (אבות ב, ה)
2. יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. (אבות ב, יג)
3. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. (אבות ב, טו) (רמב"ם ספר משפטים הלכות מלווה ולווה פרק ד)
4. יהי כבוד... וכבוד חברך כמורא רבך... (אבות ד, טו)
שש
לא תעמוד על דם רעך (ויקרא יט טז)
שש