4 תשובות
לא, את מדלגת על זה.
אני, למדתי איפה שהוא, וגם השתמשתי בנוסח (בא ממשפחה מסורתית), ברכה מותאמת: 'ברכי נפשי את ה' המבורך'.
כמובן, שאת התשובה: ברוך ה', המבורך לעולם ועד' השארתי רגיל.

אני בטוח, שבזה אין איסור.
כל השינוי הוא באמירת שם ד'
כל עוד את משתמשת בשם שנקרא: "הַשֵם" אין בעיה..
ברכו את 'הַשֵם'המבורך-ברוך 'הַשֵם 'המבורך לעולם ועד..
בלי להזכיר שם אדנות את המילה א. ד. נ. י
לכן תגידי בכיף, רק להקפיד ללא אמירת אדנות.
אסור לומר זאת בתפילת יחיד לכן יש לדלג על קטע זה, או לחילופין תוכלי לעשות מה שטלי רשמה.