7 תשובות
שואל השאלה:
איזה יון?
אנונימית
לא יון שלילי יון חיובי! כי אלקטרונים זה מטען שלילי, פרוטונים זה מטען חיובי. אם אטום מקבל עוד אלקטרונים הוא נהפך ליון שלילי, ואם הוא נפטר מאלקטרונים הוא נהפך ליון חיובי.
יום חיובי, כי יש לו יותר מטען חיובי (פרוטונים) מאשר מטען שלילי (אלקטרונים שהוא מסר)
יון המוסר אלקטרון הוא יון הוא יון חיובי כי יש לו פרוטון אחד יותר מאלקטרון
אנונימית
יון *שלילי* (דגש על השלילי)
יון?