13 תשובות
4.
מבחינה פנימית- 5 ניראלי
מבחינה חיצונית-6
10.
אנונימית כוסית.
חיצונית - 5.5
פנימית - 8.5
ממוצע: 7
10, לא חסרים לי איברים בגוף חיצוניים ופנימיים.
10
אנונימי
מבחינה פנימית- 9
חיצוני- 7