6 תשובות
50
באוטבוסים "נמוכים" עירוניים אני לא יודע. אבל בבינעירוניים הרגילים 50.
29.
אנונימי