9 תשובות
מותר
בטח, רב החטיבות אפילו לומדות עד שעה 3 ברגיל כמה פעמים בשבוע
אצלנו יכולים להשאיר עד חמש...
השאירו אותנו עד 6
כן...
אצלנו אפשר עד 18:00 בערך
כן