4 תשובות
מישהי משתרללת
מעורר פרובוקציה, יוצר אמירה או מעשה שיש בו להכעיס או למשוך תשומת לב.
פרובוקטיבי זה משהו שמטרתו למשוך תשומת לב.
כשקוראים למישהי פרובוקטיבית הכוונה היא שהיא מתלבשת בחושפניות.
פרובוקציה - פעולה של עירור תגובה מסוימת, לרוב שלילית, מתוך נסיון לפגוע באמצעות התגובה באדם המגיב. פעולה המעוררת תגובה אשר האדם לא חושב עליה לפני, פעולה שמובילה את האדם למלכודת.