2 תשובות
מומלץ אבל הלימודים קשים.
מומלץ אני שוחר כבר שנה שנייה הם עושים בהכול