8 תשובות
למה את רוצה את זה?
שואל השאלה:
לא יודעת, אבל אני רוצה
אנונימית
תשאלי אותה אם באלה שתתנשקו
שואל השאלה:
לא... יש איזה דרך בלי להגיד לה?
אנונימית
תישבו אן משהו סתם לדבר ואז תתקרבי אליה ותנשקי אותה
תחשבו מה היה קורה אם זה היה בנים...
אנונימי
משום מה גם אני רוצה שזה יקרהxd
אנונימית