תשובה אחת
שלום

התנתקות היא ויתור\מסירה של שטחים השייכים לעם ישראל בתמורה לכך שהצד השני המקבל את השטחים הללו מבטיח שיעשה שלום או לכל מטרה אחרת.

העובדות במציאות הראו שפעולה זו אינה הביאה שלום, וגרמה סבל גדול לאזרחים היהודים שגרו בשטחים אלו, ובנוסף בעקיפין להתגברות טרור בכל רחבי המדינה שכן גרמו ועודדו ונתנו לגיטימציה נוספת לטרור והגברתו.

בתורת ישראל כתוב שמסירת שטחים מארץ ישראל מהווה חטא חמור.
האלוהים אמר שאינו סולח למי שעושה כן, שכתוב בתורה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל.
ואין לאף אחד שום זכות להפר זאת או לקחת לידיו ולמסור שטחים מארץ ישראל לעמים זרים ומנוכרים.

יום נעים