6 תשובות
כן.
כן, אבל הוא לא יכול להתכתב איתך בפרטי.
כן. /\: ()-_*%&$@#!:?;+*1234567890.
כן.