9 תשובות
אני חפץ בך (?)
אני חושק בך
אני מתאווה אלייך?
שלי הכי יפה . סתם
אני משתוקקת אליך אני כמהה אליך אני חפצה בך
אני חוֹמֵדת בך,
אני חושקת בך,
אני חפצה בך,
אני כָּמֶאה בך,
אני לָהוּטה אליך,
אני מִשְׁתּוֹקֵקת אליך,
אני תאבה אליך.
מבחינה מינית
אני חושק בך

אם מבחינה רגשית
אני חפץ בך
זיין אותי בתחת
אנונימית
אנוכי חפצה בנוכוחתך
אנונימית
אני מעוניין בך זה לא גבוה מדי ולא נמוך מדי