3 תשובות
היתי אומר שכן
הייתי אומר אם היא רוצה לדעת היא יכולה לשאול אותי בעצמה... זה לא חכם להגיד כן
הייתי אומר כן ומודה ומקלל בו זמנית את זה ששאל אותי מודה לו כי באמת בא לי שהיא תדע ושזה יצא כבר ומקלל אותו על זה שהוא מכניס אותי לסיטואציה מביכה..