9 תשובות
שומעת שוב ושוב ושוב ושוב
לשמוע שוב ושוב.
נגיד את שומעת שיר, הוא נגמר ואת שמה אותו עוד פעם מההתחלה...
שומעת שוב ושוב בלי הפסקה
כלומר בלי להפסיק את שיר
לשמוע שוב ושוב ושוב את אותו דבר.
לשמוע שוב ושוב
שוב ושוב, ללא הפסקה.
שומעת ברצף, שוב ושוב...
מלא פעמים ברצף