6 תשובות
עקרונית את יכולה לא להציג זה פשוט יפגע לך בציון וזו בעיה שלך.
אתה יכול שלא להציג, פשוט ירד לך מהציון על אי השתתפות.
עקרונית אף אחד לא יכול להכריח אותך לעשות שום דבר
אבל כמו שכבר נאמר, יכול להיות שיהיו לזה השלכות -בהערכת מורה ו בציון.
לשיקולך.
אתה לא חייב להציג את העבודה מול כל הכיתה אבל לרוב בעבודות מהסוג הזה להצגה מול הכיתה יש משקל מהציון הסופי שלה לפעמים כ30%..
לא, אבל את יכולה לבחור שלא, זו זכותך.
אין חוק בקשר לעמידה מול כיתה. אלא אם זה נעשה לשם ביזוי.