2 תשובות
אני לא בטוחה כמה בדיוק אבל אני יודעת שהרבה
ברול אחד יש 300 קלוריות בוודאות