תשובה אחת
כן דרך הבנק, את מפקידה את הצ'ק בבנק ואחרי כמה ימ
ים ניראלי 3 אפשר להוציא מזומן