4 תשובות
אם זה לא בצחוק?
תשאלי אותו
אם את מרגישה משהו אליו תורמים אם לא תשלחי לב וזהו
גם אני אותך
תזרימי *