12 תשובות
8 נראה לי.. יותר חשוב לי להיות בן אדם טוב מלהיות חכמה
3.
בתי הספר לא מייצגים דבר בעיניי, מלבד את מידות הזכרון.
8, רק בגלל הסיבה שזה קובע לי את העתיד ואני רוצה להגיע ל-5 יחידות במתמטיקה ואנגלית.
9 כי לצערי זה ייקבע את העתיד שלי וחבל מאוד שאלפי או אפילו מיליוני אנשים בעולם בקושי רואים את הילדים שלהם בגלל שהם צריכים ללמוד, לעבוד...
9 כי זה קובע לך את העתיד