13 תשובות
שתי ידיים.
שתי
יד אחת, שתי ידיים
שתי ידיים
Aro
שתי
שתי
שתי ידיים
שתי
שתי ידיים.
שתי- יד אחת (נקבה)