8 תשובות
החובות לא נמחקים ואם הוא השאיר כסף או נכסים משלמים את החובות מזה.
שואל השאלה:

אין לו נכסים וגם לא כסף
אנונימי
לא... החובות לא נמחקים.
הקרובי משפחה שלו, מי שרשום בצוואה שלו משלם את זה.
שמעתי שהמשכנתא נמחקת לא?!
שואל השאלה:
אין לו צוואה אין לו אשה וגם לא ילדים!
אנונימי
מישהו צעיר?
יש לו אחים?
הוריו בחיים?
קידר
אז קרובים אחרים שלו.
אמא ואבא שלו. אם גם הם מתו מחפשים קרוב אחר.
זה גם יכול להיות דוד של סבתא של בן דוד שחיה בטוסקנה.
בס"ד

אדם שנפטר נכסיו עוברים ליורשים ואפילו רחוקים אם אין קרובים. ואם יש לו חובות מקזזים מהנכסים אבל אם אין מה לקזז זה חוב אבוד, אי אפשר לחייב אף אדם לשלם חובות של אדם אחר בין שהוא חיי ובן שהוא נפטר.

חג שמח וכשר רפאל.
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס